دکتر سید مؤید علویان

دکتر سید مؤید علویان

مؤسس و مدیر جامعه جهانی هپاتیت
پروفسور ماریو ریزتو

پروفسور ماریو ریزتو

ایتالیا

پروفسور هووارد توماس

پروفسور هووارد توماس

انگلستان

پروفسور بلین هولینگر

پروفسور بلین هولینگر

آمریکا

پروفسور کیاسه

پروفسور کیاسه

امارات متحده عربی

دکتر کامران باقری لنکرانی

دکتر کامران باقری لنکرانی

ایران

پروفسور پیتر کاریانیس

پروفسور پیتر کاریانیس

یونان

دکتر رارت ابوحمدان

دکتر رارت ابوحمدان

لبنان

دکتر سعید قوامی

دکتر سعید قوامی

کانادا

دکتر علی ابوت ورات

دکتر علی ابوت ورات

لیبی

پروفسور السیو اقمو

پروفسور السیو اقمو

ایتالیا

پروفسور طاها الکربولی

پروفسور طاها الکربولی

عراق

دکتر محمودرضا پورکریم

دکتر محمودرضا پورکریم

بلژیک

دکتر ضیغم عباس

دکتر ضیغم عباس

پاکستان

دکتر حیدر شرفی

دکتر حیدر شرفی

ایران

دکتر هادی کریم زاده

دکتر هادی کریم زاده

آلمان

پروفسور هوبرت بلوم

پروفسور هوبرت بلوم

آلمان

دکتر بهزاد حجاری زاده

دکتر بهزاد حجاری زاده

استرالیا

پروفسور رویی تاتو مارینو

پروفسور رویی تاتو مارینو

پرتغال

پروفسور نظیر ابراهیم

پروفسور نظیر ابراهیم

سوریه

پروفسور مسعود مردانی

پروفسور مسعود مردانی

ایران

دکتر عصام جناحی

دکتر عصام جناحی

بحرین

پروفسور محمد شیخانی

پروفسور محمد شیخانی

عراق